ArtistMakoto Yoshida

Makoto Yoshida

Program

Contact No :157Prayer

2015-5-2 21:00-21:50

Hall D7

ProgramMessiaen : Quatuor pour la fin du temps
ArtistTatsuki Narita
Makoto Yoshida
Tsuyoshi Tsutsumi
Mami Hagiwara

Children 6 years old and up are allowed.