ArtistShingo Takabatake

  • WEB

Shingo Takabatake

Program

Contact No :243Prayer

2015-5-3 14:15-15:00

Hall C

ProgramBach : Magnificat en ré majeur BWV 243
ArtistSara Kobayashi
Shoko Kumada
Masumi Aida
Shingo Takabatake
Mori Masashi
Orchestre Ensemble Kanazawa
Matsubara Chorus et chœur loca
Michiyoshi Inoue
Keiichi Shimizu

Children 3 years old and up are allowed.