Performing artists

Japan/Asia

  [Orchestra, Chamber Orchestra]
 • Evergreen Symphony Orchestra
 • Nagaokakyo Chamber Ensemble/Yuko Mori
 • Tokyo Metropolitan Symphony Orchestra
 • Tokyo Mozart Players
  [Conductor]
 • Taijiro Iimori
 • Michiyoshi Inoue
 • Naoto Otomo
 • Tatsuya Shimono
 • Hikotaro Yazaki
 • Ya-Hui Wang
  [Chorus]
 • Shin-yukai Choir
  [Piano]
 • Akiko Ebi
 • Akira Eguchi
 • Momo Kodama
 • Michie Koyama
 • Ikuyo Nakamichi
 • Kyoko Tabe
  [Violin]
 • Daishin Kashimoto
 • Tomoko Kato
 • Sayaka Shoji
 • Akiko Suwanai
 • Tsugio Tokunaga
 • Tatsuya Yabe
 • Reiko Watanabe
  [Cello]
 • Yoko Hasegawa
 • Tsuyoshi Tsutsumi
 • Gen Yokosaka
 • Jing Zhao
  [Contrabass]
 • Hiroshi Ikematsu
  [Clarinet]
 • Seiji Yokokawa
  [Trumpet]
 • Naohiro Tsuken
  [Chamber Ensemble]
 • Japan Philharmony Chamber Ensemble
 • Nagoya Philharmonic String Quartet
 • Quartet Classico
 • Tokyo Metropolitan Symphony Wind Ensemble
  [Singer]
 • Emi Sawahata (Soprano)
 • Chieko Teratani (Alto)
 • Tetsuya Mochizuki (Tenor)
 • Tsuyoshi Mihara (Baritone)

LA FOLLE JOUREE au JAPON - "Days of Enthusiasm” Music Festival 2005